Ultherapy

เรื่องของการปรับรูปหน้าหรือการยกกระชับใบหน้าหลายท่านอาจจะใช้การผ่าตัดเพื่อยกกระชับใบหน้าการร้อยไหม แต่มีเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมและค่อนข้างมาแรงขณะนี้นั่นก็คือ Ulthera ซึ่งการทำ Ulthera ถือว่าเป็นนวัตกรรมการยกกระชับผิวที่เห็นผลไว และให้ผลลัพธ์ดีที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถยกกระชับได้เทียบเท่ากับการผ่าตัด และวิธีนี้ ! เราไม่ต้องเจ็บตัวและไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้น

Powered by MakeWebEasy.com